วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การแก้ปัญหาที่นั่งอ่านหนังสือไม่เพัียงพอต่อการให้บริการ

การแก้ปัญหาที่นั่งอ่านหนังสือไม่เพัียงพอต่อการให้บริการ
ควรมีการเปิดบริการจองที่นั่งอ่านหนังสือ และจำกัดเวลาในการใช้บริการของผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั่วถึง และไม่เกิดปัญหาการแย่งชิงที่นั่งกัน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ESL Listening Lab
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อม Listening Quizzes ต่างๆมากมาย...
http://www.esl-lab.com/
esl-lab.com
This ESL listening Web site created by Randall Davis helps ESL/EFL students improve their listening comprehension skills through practice with self-grading quiz pages.

Listen a Minute
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทความต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.listenaminute.com/
www.listenaminute.com
English lesson plans: Free EFL/ESL lesson handouts, online activities and handouts for teaching and learning listening.

ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.eslgold.com/listening.html
www.eslgold.com
English Listening comprehension exercises and practice for learning and study. Ideas and activities for ESL students and teachers.


ห้องสมุดสร้างคน


เมื่อห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา
ได้รับการปรับปรุงใหม่และเปิดโอกาสให้ สามเณรมีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือที่ ชื่นชอบเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง ทำให้ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีจิตอาสา มาช่วยกันดูแลห้องสมุด ตั้งแต่งานบริการ งานจัดทำเลขหมู่หนังสือและลงฐานข้อมูล สำหรับสืบค้น งานซ่อมแซมหนังสือเก่า ทำปกหนังสือให...

TCDC มากกว่าห้องสมุด...


TCDC เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
มีวัตถุประสงค์ไม่ต่างกันนัก คือ สร้างโอกาสในเสาะแสวงหา ความรู้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ใช้สโลแกน เติมเต็มทุกจินตนาการด้วยประสบการณ์ใหม่จากทั่วโลก ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของห้างหรูเอ็มโพเรียม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตปกติของผู้คน...

๗๘ ตารางวา
พบกับความมหัศจรรย์และความลี้ลั
บในธรรมชาติ เพื่อลดความเชื่องมงายในสังคม และได้เข้าใจถึงเหตุและผลของความมหัศจรรย์..
โดย คณา คชา
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=0&No=9786160400126

พ่อเป็นหมอ


พ่อเป็นหมอ

โดย
ธาดา เกิดมงคล
www.se-ed.com
พ่อเป็นหมอ:รวมเรื่องสั้นสร้างสรรค์ ของ ธาดา เกิดมงคล
http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786167236056

ชีวิตทนง


ชีวิตทนง
www.se-ed.com
ชีวิตทนง:อหังการ์ของหัวใจ ที่ร่างกายไม่อาจกักขัง แรงบันดาลใจในการต่อสู้ของทุกชีวิต
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=0&No=9786117061103